Kamis, 02 Agustus 2012

0 Maksud dan Tujuan Tapak Suci

  1. Mendidik serta membina ketangkasan dan keterampilan Pencak Silat Bela Diri Indonesia.
  2. Memelihara kemurnian pencak silat agar sesuai dan tidak menyimpang dari ajaran Islam sebagai budaya bangsa yang luhur dan bermoral.
  3. Melalui bekal diri menggembirakan dan mengamalkan dakwah amar ma’ruf nahi munkar dalam mempertimbangkan ketahanan nasional.
  4. Pelopor pelangsung pergerakan amal usaha persyarikatan Muhammadiyah.
 

Tapak Suci SMA Muhammadiyah Wonosobo Copyright © 2011 - |- Template created by O Pregador - |- Powered by Blogger Templates